Azərbaycan Fizioterapiya Asossasiyası

Azərbaycan Fizioterapiya Dərnəyinin rəsmi səhifəsi :   http://azpta.az