Beynəlxalq İnkişafın Dəstəklənməsi və İzlənilməsi Rəhbərliyi (İDİR) və onun Uşaq İnkişafını Dəstəkləmə Kartı

Beynəlxalq İnkişafın Dəstəklənməsi və İzlənilməsi Rəhbərliyi (İDİR) və onun Uşaq İnkişafını Dəstəkləmə Kartı və “Səninlə öyrənirəm” kitabçasından ibarət olan Dəstəkləmə komponenti  Ankara Universitetinin Professoru Dr. lgi Ertem və onun komandası tərəfindən işlənib hazırlanıb. Diqqətinizə təqdim etdiyimiz İDİRin Uşaq İnkişafını Dəstəkləmə Kartı bir çox beynəlxalq mənbələr istifadə edilməklə valideynlər üçün hazırlanıb. Buradakı sadə tövsiyələri istifadə etməklə valideynlər uşaqlarının inkişafını dəstəkləyə bilərlər.