Beyin çalışması-4 

İnkişaf olunan sahə: Beyin yarımkürələrin qarşılıqlı əlaqənin inkişafı; əl-göz koordinasiyası, diqqətin cəmləşdirilməsi;

Yaş:4+

Material: Çap olunmuş rəngli dairələrdən  düzəlkartlar

Prosedur:

Variant 1. Uşağın qarşısına müxtəlif mürəkkəbliyində olan kartlar qoyulur. Uşaq eyni vaxtda iki barmaqla (fərqli əllərdə) eyni rəngdə olan dairələrdən düzəlmiş zolaqlar üstündən getməlidir.İstiqamət fərqi yoxdur. Uşağın çalışmanı edərkən rəngləri adlandırmağını istəmək olar.

Variant 2. Mütəxəssiz özü rəngi sadalayır və uşaq təlimata uyğun olan rəngə barmaqların qoyur.