Kimin cütü yoxdur?-2

İnkişaf olunan sahə: diqqətin cəmləşdirilməsi, qısamüddətli yaddaş

Yaş: 4+

Material: Vərəqlərdə canlı və cansız əşyaların şəkilləri təsvir olunub. Biri istisna olmaqla hər əşyanın cütü var. Sadə qələm.

Prosedur: Uşağa növbəti tapşırıq verilir : “cütü olmayan əşyanı tap və onu dairəyə al”.