Kvadratı yığ : korreksiyaedici alət

İnkişafedici sahə: Əyani-obrazlı təfəkkür; əl-göz koordinasiyası;

Yaş: 4+

Materiall: komplektə kvadrat formasında çərçivə (1-ci səh.), müxtəlif yığma çətinliyinə görə dəyişən 27 kvadratların təsviri daxildir. Kvadratlar çətinlik səviyyələrə görə qruplaşdırılıb Məşğələdən öncə kvadratları çap edib, üstündə çəkilmiş xətlər üzərindən hissələrə kəsmək lazımdır. Kvadratların hissələrini bir-biri ilə dəyişik salmamaq üçün hər kvadratın hissəciklərini eyni nömrə və ya həriflə arxa tərəfindən nişanlandırmaq olar. Məsələn birinci kvadratın (1-ci səh. yuxarı sağ künc)  iki hissəsinin arxa tərəfində “A” hərifi yazmaq olar. Belə nişanlandırma gələcəkdə hissələrin qarışıq düşməsinin qarşısını alacaq. Kəsilmiş hissəcikləri laminasiyadan keçirdərək uzunmüddətli istifadə etmək olar.

Prosedur

Aşağıda qeyd olunan alətin istifadə variatları çətinliyinə görə dəyişir. Birinci variant ən asand sonuncu isə ən çətindir. 

Variant №1: fərdi şəkildə keçirilir, uşağa eyni kvadratın hissələrə kəsilmiş və bütöv nümunəsi verilir.

Uşağa eyni kvadratın bütöv nüsxəsi nümunə (model) kimi təqdim olunur. Tapşırıq: modelə baxaraq kəsilmiş hissələri kvadrat şəklində yığ. 

Variant № 2 : yuxarıda qeyd olunmuş varinatın qrup şəklində keçirilməsi

Variant № 3 : fərdi şəkildə model təqdim olmadan uşaqdan kvardatı yığmağa tapşırlır.

Variant №4 : qrup şəklində keçirilir, model verilmədən

 

QEYD: Uşaqlara kvadratları səviyyə uyğun ardıcıllığında təqdim etmək lazımdır. Məsələn əgər uşaq 1-Cİ SƏVİYYƏDƏ olan kvadratların təsvirini yöğmirsa 2-Cİ SƏVİYYƏYƏ keçmək olmaz.

 

 

 

1-Cİ SƏVİYYƏ

 1-Cİ SƏVİYYƏ

 

2-Cİ SƏVİYYƏ

 

3-Cİ SƏVİYYƏ

 

4-Cİ SƏVİYYƏ


 

5-Cİ SƏVİYYƏ

 

5-Cİ SƏVİYYƏ