Tap dairəyə al

İnkişaf edilən sahə: diqqət cəmləşdirilməsi, soldan-sağa doğru göz koordinasiyası

Yaş: 4+

Material: Çap olunmuş meyvə, tərəvəz, əşya və heyvan və sadə qələm. 

Prosedur: uşağın qarşısına çap olunmuşa stimul material qoyulur. Daha sonra vərəqin başında olan təlimat oxunur. İlkin mərhələdə uşağa təlimatda verilən əşyanı axtarmaq üçün özünə işarət barmağını dəstəyili kömək etməyə tövsiyə olunur. Belə ki, o öz işarət barmağı ilə təlimatda verilən əşyanı sətr sətr arxasınca axtarır. Tapdıqdan sonra həmən əşyanı qələmlə dairəyə alır. Və belə sona qədər davam edir. Sonra ki mərhələdə işarət barmağı aradan qaldırılır və uşaq yalnız gözləri ilə əşyaları axtarır. 

Qeyd: öyrədərkən uşağa vacib stereotip təqdim olunur, əşyanı sətrdə axtaranda sətrin solundan sağına doğru irələmək lazım olduğun nəzərdə saxlayın. Hər növbəti sətri yenidən soldan başlamaq lazımdır. 

 

Üç kökü tap

 

Beş ayını tap

 

Üç quşu tap

 

Beş narı tap

 

Üç parabüzən tap

Dörd delfin tap