Uşaq bağçasının interyeri

Uşaq bağçasının interyerinin tərtibatı, maraqlı, lakin eyni zamanda çox məsuliyyətli vəzifədir. Uşaq bağçası bütöv bir aləmdir. Bu əyləncəli oyunlar, göy qurşağı fantaziyaları, rahat istirahətdir.

Otaqların interyeri uşağın xarakterinin formalaşmasına və onun dünyagörüşünə güclü təsir göstərir. Körpənin fərdiliyi nəzərə alınmaqla qurulmuş gözəl otaqda yaradıcı və ahəngdar şəxsiyyətlər yetişir. Uşaq bağçasının interyeri ilk növbədə müasir standartlara və tələblərə uyğun olmalıdır. Uşaq bağçasının interyeri ilk növbədə müasir standartlara və tələblərə uyğun olmalıdır. Hər bir uşaq müəssisəsi ilk növbədə bütün otaqların sanitar normalara cavab verməsinə, bəzək materiallarının isə mümkün qədər təbii və ekoloji cəhətdən təmiz olmasına diqqət yetirməlidir. Uşaq bağçasının interyeri uşaqların rahatlığı və istiliyi ilə  cəlb etməli, valideynlərinin mütəşəkkilliyini təəccübləndirməlidir.

Hər bir uşaq özünü evindəki kimi hiss etməlidir.

http://www.babysmile-nsk.ru/images/sp1_3853267x178.jpg?crc=3957253292http://www.babysmile-nsk.ru/images/sp1_3875266x178.jpg?crc=4234746083

 

Oyun otaqları uşaqların yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla yaradılmalıdır.

          DSC04671.JPGDSC04673.JPG DSC04678.JPG

Uşaq bağçalarının interyerlərinə qoyulan əsas tələblər:

  1. Rəng uşağın qavrayışına yönəldilməlidir 

Müxtəlif funksiyalı otaqlarda rəng qammasının dəyişməsi daha çox üstünlük təşkil edir, dərslər üçün otaq və bitişik yataq otağı.

  1. İnteryerlərin tərtibatı uşaq bağçasında tərbiyə-təhsil prosesinin təşkilinə uyğun olmalıdır, mövsümdən asılı olaraq tematik növbəyə yönəlməlidir. 

 

Bu baxımdan divarların, döşəmələrin və tavanların fon səthləri nisbətən neytral  həll olunmalıdır. Uşaq bağçalarında çoxlu sayda tədbirlər həyata keçirilir ki, bu da "dekorasiyaların dəyişdirilməsi" nin sürətli prosesini tələb edir»

Uşaq bağçasının daxili mühiti transformasiya imkanlarına malik olmalıdır.

Bu bir neçə yolla həyata keçirilə bilər:

- sürüşmə, transformasiya olunan arakəsmələr.

- dəyişdirilə bilən mebel

"Yumşaq modullar" a bənzər çox perspektivli mebel. Xüsusilə erkən yaş üçün aktualdır.

Bundan başqa belə mebellər onun birbaşa istifadəsindən əlavə  tədris -  didaktik və oyun məqsədləri  üçün istifadə olunur.

  1. İnteryerin tərtibatı müasir estetik tələblərə uyğun olmalıdır. Bu, pəncərələrə, qapılara, mebellərə aiddir. Qapılar boyalı və ya laminat ola bilər. Şüşə ilə qapılar sarsılmaz olmalıdır

 

Mənbə

  1. X. Həmidova  və b. İnkişafetdirici, dəstəkləyici və təhlükəsiz mühitin yaradılması ( məktəbəqədər təhsil ixtisası üçün ),  Dərs vəsaiti, ARTN, ARTİ, Aİ., Bakı- 2020