Tap və işarələ

İnkişaf sahəsi: diqqətin cəmləşdiriməsi, əl-göz koordinasiyası

Yaş: 3+

Material: Müxtəlif əşya və heyvanları təsvir edən şəkillər və marker (qələm). Hər şəkil iki hissədən ibarətdir: yuxarı və aşağı. Yuxarı hissə şəklin çox səthin tutur. Aşaqda olan hissə bir cərgədən ibarətdir. Yuxarı hissədə olan bəzi aşya və heyvanların cütü aşaqda olan cərgədə var.

Çap olunmuş stimul materialları laminasiyadan keirilməsi tövsiyə olunur. 

Prosedur: Uşağın qarşısında şəkill qoyulur və növbəti təlimat verilir : “aşağıda olan əşyanı (heyvanı) yuxarıda tap”. Bu zaman uşağa təlimat verərkən aşağı və yuxarını özümüzdə işarə edirik. Uşaq əşyanı (heyvanı) tapdıqdan sonra  marker verərək “dairəyə al” deyirik.