İnkişaf mərhələləri 3-4 yaş

Uşağımın üç-dörd yaşına çatmalı olduğu inkişaf mərhələrləri hansılardır?

Övladınızın üçüncü doğum günü ilə “dəhşətli ikilər” rəsmi olaraq bitdi və üçüncü və dördüncü “sehirli illər” başlayır-uşağınızın dünyasında fantaziya və canlı təxəyyülün hakim olduğu bir vaxt. Növbəti iki il ərzində bir çox sahədə yetişəcək.

Burada axtarmaq üçün bir neçə mərhələ var.

Hərəkət mərhələləri

 • Beş saniyə qədər ayaq üstə dayanır

 • Dəstək olmadan yuxarı və aşağı mərhələlərə keçir

 • Topu irəli atır

 • Topu üstündən atır

 • Çox vaxt top yaxalanır

 • Çevikliklə irəli və geri hərəkət edir

Əl və barmaqvərdişlərindəki mərhələlər

 • Kvadrat şəkilləri kopyalayır

 • İki-dörd bədən hissəsi olan bir insanı çəkir

 • Qayçı istifadə edir

 • Dairələr və kvadratlar çəkir

 • Bəzi böyük hərfləri kopyalamağa başlayır

Dil mərhələləri

 • Eyni və fərqli anlayışlarını başa düşür

 • Qrammatikanın bəzi əsas qaydalarına yiyələnmişdir

 • Beş-altı sözdən ibarət cümlələrlə danışır

 • Yadların başa düşməsi üçün kifayət qədər dəqiq danışır

 • Hekayələr danışır

İdrak mərhələləri

 • Bəzi rəngləri düzgün adlandırır

 • Sayma anlayışını başa düşür və bir neçə ədədi bilə bilər

 • Problemlərə tək bir nöqteyi nəzərdən yanaşır

 • Zamanı daha aydın hiss etməyə başlayır

 • Üç hissəli əmrləri izləyir

 • Bir hekayənin hissələrini xatırladır

 • Eyni/fərqli anlayışını başa düşür

 • Fantastik oyunla məşğul olur

Sosial və emosional mərhələlər

 • Yeni təcrübələrlə maraqlanıram

 • Digər uşaqlarla əməkdaşlıq edir

 • Ana və ya Baba oynayır

 • Fantaziya oyununda getdikcə ixtiraçılıq

 • Paltar və soyunma

 • Münaqişənin həlli yollarını müzakirə edir

 • Daha müstəqil

 • Bir çox tanış olmayan şəkillərin “canavarlar” ola biləcəyini düşünürəm

 • Bədəni, zehni və hissələri əhatə edən bütöv bir insan kimi özünə baxır

 • Çox vaxt fantaziya və reallığı ayırd edə bilmir

İnkişaf sağlamlığı saatı

Hər uşaq özünəməxsus tərzdə inkişaf etdiyi üçün verilmiş bir bacarığı nə vaxt və necə inkişaf etdirəcəyini dəqiq söyləmək mümkün deyil. Burada sadalanan inkişaf mərhələləri, uşağınız böyüdükcə gözləyə biləcəyiniz dəyişikliklər haqqında ümumi bir fikir verəcəkdir, lakin inkişafı bir az fərqli bir istiqamət alarsa həycanlanmayın. Bununla birlikdə, uşağınız bu yaş aralığında mümkün inkişaf gecikmə əlamətlərindən birini göstərsə, pediatırınıza xəbərdarlıq edin.

 • Topu üstündən atmaq olmur

 • Yerində tullanmaq olmur

 • Üç təkərli velosiped sürmək olmur 

 • Baş barmaq və barmaqlar arasında birqələm tutmaq olmur

 • Yazmaqda çətinlik çəkir

 • Dörd blok yığmaq olmur

 • Valideynləri onu tərk edəndə hələdə yapışır və ağlayır

 • İnteraktiv oyunlara maraq göstərmir

 • Digər uşaqları görməzdən gəlir

 • Ailənin xaricindəki insanlara cavab vermir

 • Fantastik oyunla məşğul olmur

 • Geyinməyə, yatmağa, tualetdən istifadə etməyə müqavimət göstərir

 • Qəzəbli və ya əsəbi olduqda özünü idarə etmədən kirpikləri çölə atın

 • Dairəni kopyalamaq olmur

 • Üç sözdən çoc cümlələrdən istifadə etmir 

 • “Məni” və “səni” uyğun istifadə etmir

Amerikan Pediatriya Akademiyası 2009 healthychildren.org 
 


 


 

Kazımova Laləzar

Uşaqlar və onlarin dunyalari çox maraqlıdır.movzu uşaqların inkisaf səviyyəsi haqqında dəqiq məlumat verir.