Ağca və Qaraca

Məstan pişiyin iki balası təzəcə doğulmuşdu. Balalardan biri ağ digəri qara rəngli olduğundan onlara özlərinə uyğun ad da qoymuşdu. Ağ pişiyin adını Ağca, qara pişiyin adı Qaraca çağırırdı. İlk günlər balalar gözlərini açmır, süd içə- içə yatırdılar. Ana pişik Məstan onlara layla çalırdı.

Qonşu pişiyin də balaları olmuşdu. O isə balalarına heç layla çalmırdı. Bütün gün lal-dinməz onlarla yatırdı. Amma Məstan dil qəfəsə qoymadan təzə anadan olan balalarını danışdırır, onlardan cavab almasa da, buna davam edirdi.

Qonşu pişik ona gülür və ələ salırdı:

-Miyo.. miyo.. nolub, dilotu yemisən? Balaların təzəcə doğulub, nə qədər dil töksən də danışan deyillər ha...ha...ha...

Məstan əvvəl pərt oldu sonra özünü ələ alıb dedi:

-Mən bilirəm. Axı onların hələ danışmağına çox var. Amma belə edirəm ki, onları gözəl və səlis danışmağa vərdiş etdirim. Sən də balalarınla danış. İnan ki, bu onların tez danışmağına kömək edəcək.

-Pah doğurdan? Yəni sən hər şeyi bilirsən, demək istəyirsən? Xeyr, mən səninlə razı deyiləm. Hər şeyin vaxtı var. Böyüsünlər, özləri danışacaq.

Məstan gülümsədi:

-Nə deyirəm, özün bilərsən. Məndən məsləhət. Heç danışdırmırsan danışdırma.

Aradan bir neçə ay keçmişdi. Yaz fəsli gəlmiş, hər tərəf yaşıllığa qərq olmuşdu. Məstan balalarını götürüb bağa getdi. Qonşu pişik də öz balalarını bağa daşıdı. Bala pişiklər bir yerdə elə qəşəng oynayırdılar ki.

Ana pişiklər də bir-biri ilə şirin söhbət edirdilər. Məstan balaları ilə danışır, şən zarafatlar edirdilər. Qonşu pişiyin balaları isə danışa bilmir bir-birin başa salmaqda çətinlik çəkirdilər.

Qonşu pişik Ağca və Qaracanın danışdığını görub çox təəccübləndi. Üzünü Məstana tutub dedi:

-Aaa... bizim balalar eyni gündə doğulmayıblar?

Məstan dedi:

-Hə, əlbəttə, mənim yaxşı yadımdadır. Bizim balalar eyni gündə doğuldular.

-Bəs səninkilər nə qəşəng danışır. Mənim balalarım görəsən niyə danışa bilmir.

Məstan bir neçə ay öncəki əhvalatı xatırlayıb dedi:

-Yadında? Mən balalarımla danışanda gülürdün, ələ salırdın məni. Mən deyəndə ki, sən də danış balalarınla onlarla şirin söhbətlər elə, mənə dodaq büzürdün.

Qonşu pişik hər şeyi anladı və utandığından başını aşağı saldı:

-Düz deyirsən, sözlərində həqiqət var. Sənin xətrinə dəydiyim üçün məni bağlşla. İndən belə balalarımla çoxlu söhbətlər edəcəm. Vaxtında sözünə baxsaydım indi mənim də balalarım danışırdılar.