Əsmər qonaqlıqda

Əsmərgilin ailəsi bu gün qonaqlığa getmişdi. O, hələ dünəndən qəşəng donunu, təzə ayaqqabısını dolabdan çıxarıb kənara qoymuşdu. Çox sevinirdi.

Vaxt gəldi, Əsmərgil qonaqlığa yollandılar. Anası Əsmərə tapşırmışdı ki, qonaqlıqda özünü yaxşı aparsın, dəcəllik etməsin. Əsmər yaxşı deyib, söz vermişdi.

Dostları onları çox mehriban qarşıladılar. Həmin evdə Əsmərlə yaşıd qız da var idi. Fidan adlı qız çox mehriban idi. Əsmərin əlindən tutub otağına apardı. Oyuncaqları ilə tanış edəcəkdi.

Əsmər ağ dovşanı götürüb əvvəl qucaqladı:

-Nə qəşəng dovşandı deyib,  qulağını var gücü ilə dartdı. Dovşanın bir qulağı Əsmərin əlində qaldı. O ucadan qəh-qəhə çəkdi:

-Qulağı qopdu.

Fidan sevimli dovşanın qulağının qopduğuna çox kədərləndi, özünü ağlamaqdan güclə saxladı. Əsmər kobud şəkildə Fidana güldü:

-Deyəsən bir qulaqdan ötrü ağlamaq istəyirsən?

Fidan çox kədərli halda:

-Bu mənin sevimli dovşanımdı.

Əsmərin anası çox pərt olmuşdu. Əyilib Əsmərin qulağına sakit səslə:

-Özünü yaxşı apar. Niyə belə elədin?

Əsmər anasına məhəl qoymayıb hoppanıb gəlinciyi götürdü və saçından tutub firlatmağa başladı. Əsmərin anası daha da pərt olub onu qonaq otağına apardı. Əsmərdən burada sakit oturmağı xahiş etdi. Əsmər bir dəqiqə oturub yenidən qalxdı. O, qonaq otağındakı şkafın siyirmələrini açıb içindəki əşyaları qurdalamağa başladı. Atası cəld qalxıb dəcəl Əsməri oturmağa dəvət elədi:

-Qızım, sakit ol, başqalarının əşyalarına toxunmaq olmaz.

Əsmər elə sürətlə qaçıb stola dəydi ki, az qaldı güldan aşa.

Valideynlər görəndə ki Əsməri heç bir vəchlə oturtmaq olmur, odur ki, ayağa qalxıb sağollaşdılar. Onlar sağollaşanda Əsmərin gözü Fidana sataşdı. Fidan kədərli halda dovşanını və onu qopmuş qulağını əlində tutub hələ də ağlamsınırdı.

Dostunun bu görkəmi Əsməri kədərləndirdi. Fidanı özünə sıxıb öpmək istədi. Dostu:

-Küsmüşəm səndən dedi və qaçdı içəri.

Əsmər çox pərt oldu. O da Fidanın dalınca qaçdı. Fidan dovşanını bərk bərk qucaqlayıb ağlayırdı.

Əsmərin anası:

-Gördün neynədin?

Əsmər çox peşman oldu. Özünə söz verdi ki, bundan sonra harda olur olsun özünü yaxşı aparacaq, dəcəllik etməyəcək.