Yaralı qaranquş 

Fuad çox dəcəl oğlan idi. Bağdakı kəpənəkləri, böcəkləri incidirdi həmişə. Yazıq quşlara da göz verib işıq vermirdi, daş atıb onların rahatlığını pozurdu. Dəfələrlə ata-anası ona nəsihət versə də, dəcəlliyindən qalmırdı ki, qalmırdı. Bir gün o, yuxudan oyanıb ətrafa boylandı. Evdə nənə-babasından başqa, heç kim yox idi. Bacısı Lalə məktəbə, ata-anası isə işə getmişdi. Eyvanda dayanıb o tərəf-bu tərəfə baxdı. Birdən qulağına səs gəldi. Bir qaranquş eyvanda özünə yuva qurmuşdu. Yuvanın içində ətcə balalar civildəyirdi. Tez nərdivanı gətirdi. Əlinə taxta parçası

alıb yuxarı dırmaşdı. Yuvanın içinə baxmaq istəyirdi. Ətcə balalar, deyəsən, təhlükəni hiss etmişdilər. Onlar ucadan cikkildəməyə başladı. Qəfildən Fuad taxta

parçası ilə yuvaya vurmağa başladı. Bu zaman hardansa bir qaranquş uçub gəldi. Sən demə, bu, ətcə balaların anası imiş. Ana qaranquş fəryad edərək qanadlarını açıb balalarını altına yığdı. Fuad taxta parçası ilə yuvaya vurmağa davam edirdi. Bundan hirslənən ana qaranquş Fuadın əlini dimdiklədi.

Səs-küyə baba özünü yetirdi:

– Heç utanırsan? Sənə deməmişəm, quşları incitmə?

Fuad hirslə əlini babaya göstərdi:

– Bax, gör əlimi nə günə saldı?!

– Axı sənin quşlarla nə işin? Qaranquşdur, bizə pənah gətirib. Eyvanımızda gör necə gözəl yuva qurub. Hələ onun balaları da var. Barı, onlara yazığın gəlsin. Heç bilirsən, qaranquş necə faydalı quşdur? Yazdan xəbər gətirir, zərərverici cücüləri məhv edir. Babası ona başa saldı ki, əgər biri sənə xətər yetirsə, sənin də anan səni qorumaq üçün onlara ziyan vura bilər. Həm də heyvanlar da, quşlar da, bizim kimi, yaşamaq, yemək istəyir. Çalışmalıyıq ki, onları incitməyək, əksinə, əlimizdən gələni əsirgəməyək.

– Fuad bu hərəkətinə görə çox peşman oldu. Odur

ki dedi:

– Baba, mənə kömək et, onlara daha gözəl ev düzəldim. Söz verirəm, daha quşları incitməyəcəm. Baba ilə Fuad qəşəng bir yuva düzəltdilər. İçərisinə buğda da səpdilər. Baba ehtiyatla yuvanı qaranquşun yuvasına yaxın yerə asdı.

Ertəsi gün bütün ailəni heyrət bürüdü. Qaranquş balalarını götürüb oradan köçmüşdü.