Heyvanların yerini tap-1

İnkişaf olunan sahə: əyani-obrazlı təfəkkür, əl-göz koordinasiyası.

Yaş: 4+

Material: Çap olunmuş müxtəlif məkanların (dağlar, meşələr, ferma və s). Həmin məkanarın fonunda heyvanların ağ suluetləri hək olunub. Fonu təsvir edən şəkilin aşağında həmin suluyetlərə uyğun heyvanların şəkilləri yerləşdirilib. Aşğıda olan heyvanların şəkillərini kəsib hazırlamaq lazımdır. 

Prosedur:  Uşağın qarşısına peyzajlar (fon) qoyulur. Həmin peyzajlarda hək olunmuş heyvan suluyetlərin uyğun şəkilləri tapıb yerləşdirilməsi xahiş olunur.

Dağlarda

 

 

Meşədə

 

Fermada

Parkda

 

Suda