Nümunəyə bax rənglə

İnkişaf olunan sahə: diqqət, psixi funksiyaların ixtiyariliyi

Yaş: 4+

Material: Naxışlar sıralarından ibarət çap olunmuş vərəqlər və qırmızı, sarı, göy qələmlər (karandaş).  Hər vərəqin yuxarı hissəsində üç naxışdan ibarət nümunə təsvir olunur. Həmin naxışların aşağı hissəsində rənglənmiş cibləri var.  Daha sonra nümunədən aşağıda eyni naxışlar olacaq, lakin onların cibləri rəngsizdir. 

Prosedur: Uşağın qarşısına çap olunmuş naxış cərgələri təqdim olunur. Vərəqin yuxarı hissəsində olan nümunə göstərilir va daha sonra təlimat verilir: “Aşağıda olan naxışların ciblərini burada olan kimi rənglə”.