Əqli geriliyi

İnkişaf qüsurlarına gəldikdə, bu həmişə valideynləri narahat edir. Bəli, əqli geriliyi olduqca ciddi bir xəstəlikdir, lakin formasından asılı olaraq, zehni funksiyaları əsasında bu cür uşaqları cəmiyyətə uyğunlaşdırmaq və bəzi çatışmazlıqları düzəltmək mümkündür. Əqli  geriliyinin ağır formalarında əlillik müəyyən edilir, yüngül bir forması ilə - yox. Əqli gerilik və ya zəka geriliyi beynin üzvi patologiyası səbəbiylə ortaya çıxan xroniki bir xəstəlikdir,Əqli geriliyi, prenatal dövrdə beyin quruluşlarının zədələnməsi və ya inkişaf etməməsi nəticəsində meydana çıxan zəkanın azalması ilə xarakterizə olunur, Tez-tez körpəlikdə, məktəbəqədər yaşda uşaqlar inkişafda ləngimə ilə qarşılaşa bilər, uşaq bağçasına uyğunlaşma ilə bağlı problemlər olur:  uşağın gündəlik rejiminə uyması, dərslərə davam etməsi çətindir, həmyaşıdları ilə ortaq bir dil tapmaq çətindir, uşaqlar həmişə yeni bir bacarığa uğurla yiyələnə bilməzlər. Psixiki inkişafın  geriliyi və əqlı  geriliyi oxşar simptomlara sahibdir, lakin psixiki inkişafın qeriliyi  olan bir uşaq bir neçə əlavə təkrarla öyrənə bilər,lakin əqli inkişafın gerili ilə olan uşaq  öyrənə bilməz.Beləliklə, 3 yaşlı bir uşaq bir sıra təkrarlardan sonra piramidanı yığa bilmədi,amma  həmyaşıdları asanlıqla 1-2 təkrar etdikdən sonra yığdılar.

 Uşaqlar diqqətsizdirlər,  bir yerdə oturmullar. Bəzi əlamətlər dərhal görünmür və onları erkən mərhələlərdə aşkarlamaq çox vacibdir, çünki erkən müalicə və korreksiya əqli geriliyi olan uşaqların uğurlu sosiallaşması və uyğunlaşmasının açarıdır.Əqli geri qalan uşaqların danışığı da gecikmə ilə inkişaf edir , nitq  yoxsul və səhvdir. Uşaqlar eşitmə ayrı-seçkiliyindən əziyyət çəkir, oxşar səsləri bir-biri ilə qarışdırırlar və xüsusilə samit hərflərlə qarışdırırlar. Artikulyasiya nitq aparatı həm inkişaf sürətində, həm də uşağın ümumi, incə motor bacarıqlarında geri qalır.Mərkəzi sinir sisteminin anormal inkişafı, əl və barmaqların inkişafındakı pozğunluqlar gecikmənin səbəbidir. Diqqətlə əlaqəli problemlər körpənin idrak fəaliyyətinə çox təsir edir və bu da zehni fəaliyyətə mənfi təsir göstərir. Uşaqlar şifahi təlimatları eşitmirlər, çünki onlara əhəmiyyət vermirlər. Uşaqlar baxır, ancaq görə bilmir; dinləyirlər, lakin eşitmirlər.Fizioloji baxımdan bu proses beynin işi ilə əlaqələndirilir: oyanma prosesləri inhibə proseslərindən üstündür.Zehni geriliyi olan  uşağa kompleks yardım təcili olaraq görülür. Uşaq psixiatrı, nevroloq, xüsusi psixoloq, defektoloq, loqoped kimi mütəxəssislərlə əlaqə saxlamalısınız. Psixoloji dəstək və korreksiya, defektoloq, loqoped ilə işləmək,  eyni zamanda farmakoterapiya istifadəsi - xəstəliyin vəziyyətini və gedişatını yaxşılaşdırmaq olar. Psixoloqla keçirdiyimiz dərslər psixoloji stresi aradan qaldırmağa, daxili qarşıdurmaları aradan qaldırmağa, narahatlıq səviyyəsini, aqressivliyi azaltmağa və körpənin psixoloji vəziyyətini sabitləşdirməyə kömək edəcəkdir.