Balaca Tural 

Yenə bu gün Turalgilə idman dərsi var idi. Həmin gün adəti üzrə onun heç kefi olmazdı. Çünki həmişə sıra ilə düzülərdilər və boyu balaca olduğuna  görə Tural ən axırda dayanırdı. Uşaqlardan bəziləri adını zarafatla “Cırtdan” qoymuşdular. Büruzə verməsə də çox sıxılırdı.

-Ana mən daha məktəbə getməyəcəyəm - deyib çantasını divana tulladı.

-Nə tez yoruldun. Hələ birinci sinifdə oxuyursan. Gör neçə illərin var qarşıda.

-Neyniyim, deyirəm getməyəcəm.

-Axı niyə? Səbəbini izah elə ağıllı balam.

-Niyə mənim boyum balacadı? Sinif yoldaşlarımın hamısının boyu normal, amma mən balacayam. Axı niyə? Həmişə idman dərsində ən axırda mən dururam. Yox, mən daha məktəbə getməyəcəyəm...

-Tural, boyunun balaca olmağının günahı sənin özündədi bilirsənmi?

-Necə yəni, ay ana, mənim nə günahım var?

-Bax, ay bala, səhər məktəbə gedəndə sənə qaymaq, pendir, şor qoyuram yemirsən. Təzə süd verirəm içmirsən. Heç bilirsən inək südü boy artmında necə faydalıdır? Üz gözünü turşudursan xeyirli yeməkləri görəndə. Mənə deyirsən ki, mən sosisli bulka xoşlayıram. Gedirsən məktəbin bufetində  sosisdi  nədi onu alıb yeyirsən. Meyvə şirəsi çəkirəm içmirsən, gedib kola alırsan. Heç bilirsən  sosiskadı  nədi o cana necə ziyanlıdır?

-Doğrudan ana?

-Bəs nə?

-Yaxşı yadıma düşdü. Dünən kənddən babangil xeyli kök göndərib. Çantana qoymusdum ki, məktəbdə yeyəsən. Aç baxm görum yemisən?

-Yox, ay ana, özün bilirsən ki, kök xoşlamıram - deyib üz gözünü turşuda-turşuda anasının bükdüyü torbanı çıxarıb stolun üstünə qoydu.

-Bax elə ona görə də boyun  balaca qalıb. Kökün tərkibində boyu artıran çoxlu sayda vitaminlər var.

Tural xeyli  düşündü. Həqiqətən faydalı yeməkləri xoşlamırdı. Özünə söz verdi ki, bundan sonra anasının sözünə baxacaq. Günlər sürətlə bir-birini əvəz edirdi. Daha o gündən bəri Tural anasının çantasına qoyduğu meyvə-tərəvəzləri həvəslə yeyir, faydasız qidalara üstünlük vermirdi. Boyu az müddət keçsə də xeyli uzanmışdı. Hər gün dərsdən sonra atasının düzəltdiyi basketbol meydançasında həvəslə oynayır,  idmanla məşgul olurdu.