• Uşaq forma, rəng və ölçü kimi anlayışlarla tanış olur.
  • Məkan qavrayışı (anlayışlar: sağ, sol, yan-yana, bir-birinin ardınca və s.) inkişaf edir.
  • Hərəkətlərin koordinasiyası inkişaf edir.
  • Təxəyyül, təfəkkür, yaddaş və diqqət inkişaf edir.
  • Lüğət formalaşır və nitq funksiyaları aktivləşir.
  • Yaradıcı qabiliyyət, bədii-estetik bacarıqlar formalaşır.