Məktəbəqədər (3-5 yaş)

Övladınızın 3 yaşı olanda artıq fərqli mərhələyə qədəm qoyursunuz. Məktəbəqədər dövr uşağın yeni öyrənmə vərdişləri formalaşdığı dövrdür. Bu istiqamətdə daha çox məlumat əldə etmək və övladınızın inkişafında müsbət addımlar atmaq üçün “Məktəbəqədər” bölməmizi izləyin.

Sağlamlıq

Qidalanma

İnkişafın stimullaşdırılması

Psixologiya və Qayğı

Təhlükəsizlik

Oyun və fəaliyyətlər

Məqalələr

3-4 yaşlı uşaqlarda nitqinin inkişafı

Həyatın dördüncü ili erkən uşaqlıqda məktəbəqədər dövrə keçiddir. Bu dövr uşağın müstəqillik istəyi, vizual effektiv düşüncənin inkişafı, nitqin aktiv inkişafı ilə xarakterizə olunur. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda nitqin vaxtında və tam şəkildə formalaşması gələcəkdə normal inkişaf və müvəffəq təhsil alması üçün əsas şərtlərdən biridir.

Uşaqların nitqinin inkişafı ilə bağlı işlər ətraf mühit haqqında təsəvvürlərin zənginləşməsi ilə sıx bağlıdır. Uşağın ətrafdakı əşyalar və hadisələr haqqında bilik dairəsi nə qədər geniş olsa, nitqi bir o qədər zənginləşər. Bu yaşda uşaqların söz ehtiyatı bitki, geyim, mebel, heyvan, oyuncaq və s. adları ilə zənginləşdirilir.

Uşaqlar ailədə və uşaq bağçasında daha müstəqil, aktiv olurlar. İctimai dairə genişlənir, uşaqlar həmyaşıdları və böyüklər ilə ünsiyyət qururlar. Ev işlərində fəal iştirak edirlər, fiziki məşqlərə, rəsm, modelləşdirmə, tətbiqetmə və digər fəaliyyətlərə maraq göstərirlər. Bu dövrdə oyun aparıcı fəaliyyətə çevrilir. 

Oyunların süjetləri sadədir (bir və ya iki rol ilə): 

 1. Uşaqların müxtəlif oyunlarda iştirakı kifayət qədər inkişaf etmiş nitq, eləcə də cisim və hadisələr arasında ən sadə bağlantı qurmaq və elementar ümumiləşdirmə etmək bacarığını tələb edir; 

 2. Fərqli şifahi ünsiyyət formaları baş tutur, belə ki, uşaqlar onları əhatə edən əşya və hadisələr haqqında böyüklərə suallar verir, böyüklər cavab verməklə yanaşı uşağın fəaliyyətlərini müşayiət edir, onların hərəkətlərini və onun nəticələrini qiymətləndirirlər. Beləliklə, nitq dialoq forması alır. 

Yetkinlər nəzərə almalıdırlar ki, bu yaşda olan uşaqlar nəinki sevdiklərinin danışma qaydalarını, həm də danışıq tərzlərini asanlıqla xatırlayır və təkrarlayırlar, üz ifadələrini, jestlərini, duruşlarını kopyalayırlar. Valideynlərini təqlid etməklə uşaqlar ünsiyyət mədəniyyətini də mənimsəyirlər. 

Dərhal ətraf mühitə, yetkinlərin işinə və peşələrinə maraq, məkan və zaman istiqamətini tədricən mənimsəmək, cisimlərin müxtəlif xüsusiyyətləri və təbiət hadisələri ilə tanış olmaq uşağın zehni inkişafına və dilin praktik mənimsəməsinə kömək edir. 

Üç yaşlı uşaqlar qısa nağılları, hekayələri diqqətlə dinləyir, hadisələrin inkişafını izləyir, musiqi dinləyir, musiqidəki dəyişiklikləri hiss edir, sənət və musiqi əsərlərinə emosional reaksiya verə bilirlər. Nitqin köməyi ilə uşaq təəssüratlarını bölüşür, onun üçün əhəmiyyətli olan hadisələri çatdırır. Danışıq ünsiyyət, məlumat mübadiləsi və hisslərin ifadə vasitəsi kimi fəal şəkildə istifadə olunur. 

Məktəbəqədər yaş dövrü həddindən artıq artan nitq fəaliyyəti ilə xarakterizə olunur. Daha kiçik uşağın lüğəti yaşayış şəraiti, tərbiyə, sağlamlıq vəziyyəti, ümumi inkişafdan asılıdır və 1-2 min sözdən ibarətdir. Bəzən böyüklər bir uşaqla ünsiyyət qurmağın, onunla danışmağın və oynamağın vacibliyini anlamır, müraciətləri dəstəkləmir. Buna görə, bu dövrdə uşaqların nitqinə xüsusilə diqqətli olmaq çox vacibdir.

Söz ehtiyatını genişləndirərək, eyni zamanda elementar mühakimələri ifadə etmək bacarığını formalaşdırmaq lazımdır. Bir uşağın düşüncəsini uyğun bir formada ifadə etməsi üçün onu müşahidə etməyi, əsas şeyi vurğulamağı, əlaqəni və səbəb-nəticə əlaqələrini anlamağı öyrətmək lazımdır. Burada böyüklərin sualları uşağı "Nə düşünürsən?", "Niyə?", "Necə?" ifadələrinə aparacaq vacib bir rol oynayır

 • Uyğun nitq inkişaf etdirərək, uşaqlar:

 • Müxtəlif sualları başa düşür və cavablandırır;

 • Sual verir;

 • Söhbətə fəal qoşulur;

 • Şəkillərin, vəziyyətlərin məzmununu izah edir;

 • Əşya və hadisələr haqqında danışır. 

Bu yaşda  uşaq artıq gördükləri ilə əlaqədar yaddaşdan hekayə hazırlaya bilər. Bu o deməkdir ki, gündəlik ünsiyyətdə onu bəzi maraqlı hadisələri xatırlamağa və danışmağa təşviq etmək lazımdır.

3-4 yaşlı bir uşaq üçün nitq yalnız böyüklər ilə deyil, həmyaşıdları ilə də ünsiyyət vasitəsidir. Həmyaşıdlarla münasibətdə uşağın maraqlarını, onlarla ünsiyyət istəyini təşviq etmək lazımdır. Bu yaşda əxlaqi keyfiyyətlərin formalaşması da baş verir, buna görə uşağınıza başqalarının emosional vəziyyətini və əhval-ruhiyyəsini anlamağı öyrədin. Cizgi filmini izlədikdən və ya kitab oxuduqdan sonra məzmunu müzakirə edin; kim yaxşı iş gördü, kim pis etdi, niyə bunu etmək olmaz və s.

Nitqin qrammatik quruluşuna valideynlər fikir verməlidirlər. Bunun üçün  aşağıdakılar nəzərə alınmlıdır:

 • Cümlədə sözləri əlaqələndirmək qabiliyyətinin inkişafı

 • Qüvvətləndirici sözlərdən istifadə

 • Sözlərdən düzgün istifadə

Təklif olunan tapşırıqlar:

 • "Bir - çox": gəlincik –gəlinciklər, maşın- maşınlar

 • "Balaya ad ver": pişik balası, ördək- ördək balası, ayı balası, köpək balası ...

 • "Bir söz əlavə et": ev - evcik, masa - böyük (masa), qaşıq - çay (qaşıq), stul - kiçik (stul)

 

Danışıq terapevtinin nitq müayinəsi 5 yaşından başlayır, çünki nitqin formalaşmasının 5 yaşından əvvəl baş verdiyi güman edilir. Ancaq uşaq səsləri səhv tələffüz edirsə, bu yaşa qədər gözləməməlisiniz.

Valideynlər erkən yaşdan işə başlamalıdırlar:

 • Səs aparatını inkişaf etdirin (sadə hərəkətlərin köməyi ilə dilin, dodaqların hərəkətliliyi, məsələn, "dil gizləndi, özünü göstərdi", "dil evindəki divarları boyayır", "dil görünür, yağış var");

 • Oyunlarda, oyun hərəkətlərinin səsli müşayiətini təşviq edin ("at nalının səsi", "buxar lokomotivi", "avtomobil necə səslənir?", "ayı necə böyüyür?", “şir səsi və s.);

 • Sait və samitlərin düzgün tələffüzü ilə məşğul olun. Uşaqlarla ifadələri təkrarlaya bilərsiniz ("lay-lay - mən bir kukla yelləyirəm", "lyuli, lyuli, lyuli - kuklalar yuxuya getdi", “tülkü tülkü tümbəki və s.);

 • Fonemik eşitməni inkişaf etdirmək ("nə səsidir tap?", "səni kim çağırdı?");

 • Nəfəsi inkişaf etdirmək üçün uzun mahnıların ifası (uzun müddət (2-3 saniyə) bir nəfəsdə səsin səslənməsini təklif etmək: "aaaaaa", "oo-oo-oo" ...);

 • Barmaq oyunlarında nitq və incə motor bacarıqlarını inkişaf etdirin. İncə motor bacarıqları və nitq inkişafının sehrli əlaqəsinin sirri ondadır ki, barmaqların kiçik hərəkətləri edilərkən, barmaqlarının uclarında təzyiq olur və siqnallar uşağın nitqinin formalaşmasına cavabdeh olan beyin qabığının yetişməmiş hüceyrələrini aktivləşdirən beyin qabığına daxil olur. Buna görə əllərin barmaqları ilə müxtəlif hərəkətlər edərkən, nitqin inkişafı və dolayısı ilə düşüncə meydana gəlir.

Unutmayın ki, uşaqlar hər şeydə böyükləri təqlid edirlər. Uşaq düzgün nitqi, bədii əsərləri, şifahi folkloru eşitdikdə daha da inkişaf edir.

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təfəkkür və onun inkişafı yolları

Uşaqlar dünyanı fərqli şəkildə qavrayırlar. Məktəbəqədər yaş dövründə uşağın təfəkkürü sürətlə inkişaf edir və bu səbəbdən uşağın yeni təcrübə qazanması üçün böyüklərin, xüsusən də valideynlərin məqsədyönlü iştirakı tələb olunur. Uşağın necə düşündüyünü bilərək, onu daha yaxşı başa düşə və körpə ilə daha da xoş və məhsuldar ünsiyyət qura bilərsiniz.

Uşaqlarda təfəkkürün inkişaf mərhələləri

Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlar üçün təfəkkürün üç növü xarakterikdir: 

 1. Əyani-əməli təfəkkür 3 yaşına qədər uşaqlarda üstünlük təşkil edir. Təfəkkürün bu növü ən çox əşyalar üzərində praktik fəaliyyətlə bağlıdır. Uşaq oyuncaqları atır, əşyaları dəliklərə itələyir, əşyaları hissələrə ayırır, düymələri basır və s. Bu yolla uşaqlar təcrübə qazanır və ilk səbəb-nəticə əlaqələrini qururlar (məsələn, top güclü atılarsa, çox uzaqlaşacaq). Bu cür düşüncə tərzinin inkişafı üçün modelləşdirmə dərsləri, müxtəlif materiallar (qum, su, dənli bitkilər və s.) ilə oyunlar  uyğun gəlir. Təfəkkürün inkişafının bu mərhələsində valideynlərin əsas vəzifəsi körpənin dünyanı araşdırmasına  mane olmamaq, eyni zamanda bunun üçün evdə təhlükəsiz bir şərait yaratmaqdır.

 2. Əyani-obrazlı təfəkkür  3-4 yaşda nitqin inkişafı  ilə əlaqədar olaraq formalaşır. Yaddaşda saxlanılan görüntülər sayəsində uşağa artıq obyektlər üzərində real hərəkətlər etmək lazım deyil. Bu düşüncə növünün inkişafına, xüsusilə rəsm və konstruktor oyuncaqları ilə oynamaq kimi fəaliyyətlər təsir göstərir. 

 3. Məntiqi təfəkkür məktəbə qədər uşaqlarda obrazlı təfəkkür  əsasında formalaşmağa başlayır. 5-7 yaşda  uşaq bəzi abstrakt anlayışlar (məsələn, həqiqət, zaman və s.) haqqında mülahizə yürüdə bilir. Səbəb-nəticə əlaqələrini qurmaq, mülahizə yürütmək, müqayisə etmək və ümumiləşdirmək qabiliyyəti məntiqi təfəkkürün əlamətləridir.
  Uşaqda həm obrazlı, həm də məntiqi təfəkkür ahəngdar şəkildə inkişaf edərsə, onun üçün müxtəlif problemləri həll etmək daha asan olar.

Uşağın təfəkkürünün inkişafı təcrübədən asılıdır. Buna görə uşağa dünyanı mümkün qədər geniş görmək, düşüncə qabiliyyətini məşq etdirmək imkanı vermək çox vacibdir. Təfəkkürü  inkişaf etdirən  məşğələlər oyun şəklində olduqda, əyləncəli və cəlbedici ola bilər. Maraqlı və əyləncəli olması üçün uşağınızı hər dəfə yeni oyunlar və məşqlər ilə tanış etməyə çalışın.

 Obrazlı və məntiqi təfəkkürün inkişafı üçün oyunlar və məşqlər

"Nəyə bənzəyir?" 

Uşağa şəkil üzərində olan boya ləkəsini göstərin. İmkan verin uşaq mümkün qədər çox oxşarlıq tapsın.

"Dördüncüsü artıqdır" 

Uşağa üçündə ümumi əlamətləri olan 4 şəkil  göstərin. Uşaq hansı şəklin "artıq" olduğunu göstərməli və niyə belə düşündüyünü izah etməlidir.

"Bir sözlə adlandır"

Bu oyun zamanı uşağa ümumi bir adla adlandırıla bilən bir sıra sözlər və ya şəkillər təklif edin. Uşağın vəzifəsi əşyaların adını bir sözlə adlandırmaqdır (məsələn,  moruq,  çiyələk – giləmeyvə; it, pişik, at – heyvan). 

"Sıraya davam et"

Rəngli dairələr çəkin və eyni ardıcıllıqla davam edin (məsələn, qırmızı, sarı, mavi, yenidən qırmızı...). Uşaq ardıcıllığa riayət edərək qalan dairələri çəkməlidir.

 

Uşaq inkişafı və mətbəx 

 

Bildiyimiz kimi uşaqlar iməkləməyi bacaran kimi evi kəşf etməyə başlayırlar. Evdə böyüklərin çox vaxt keçirdiyi ən rəngarəng yer mətbəxdir. Eyni zamanda təhlükə baxımından uşaqlar üçün ən arzuolunmaz yer də mətbəxdir. Buna görə də valideynlər uşağı mümkün qədər mətbəxdən uzaq tutmağa çalışırlar. Uşaqlar üçün isə qadağan olunan yerlər və əşyalar daha cəlbedici gəlir. 

Uşaq mətbəxdə keçirdiyi vaxt dil, qavrama, motor inkişafı, əl bacarıqları, sosial bacarıqlar, özünəinam, əməkdaşlıq və komanda işi, məsuliyyət hissi, səbir, diqqət, təxəyyül baxımından faydalıdır. Öyrənmə, ömürboyu davam edən  bir prosesdir. Dərin bilik və bacarıq isə icra etməklə və təcrübədən keçirməklə əldə edilir. 

Ən asan öyrənilən və yadda qalan məlumatlar birbaşa beş duyğu orqanı ilə əldə edilən məlumatlardır. Bir uşağın xarakteri, biliyi və bacarığı proseslərdə fiziki və zehni iştirakı ilə formalaşır. 

Uşaqların mətbəxdə inkişafı üçün nə edə bilərik? 

Yemək bişirərkən uşaqların nitq və təfəkkürünün inkişafına böyük töhfə vermək mümkündür. Uşaq mətbəxdə bir çox yeni anlayışlarla qarşılaşır: tərəvəzlər, meyvələr, yeməklər, mətbəx alətləri, kəsmək, doğramaq, qaynamaq, qarışdırmaq, say, rəng, forma, toxunma, dad və s. Bir sözlə, mətbəxdəki hər yeni obyekt yeni bir söz deməkdir. Xörəyin hazırlanma mərhələləri, tərəvəz və meyvələrin necə yetişdirildiyi, süd ilə inək arasındakı əlaqə, süddən qatıq və pendir hazırlamaq kimi məlumatlar uyğun və düzgün cümlələrlə izah edildikdə, uşaq həyat haqqında çox məlumat, söz və anlayış əldə edəcəkdir. Ancaq bunun üçün mətbəxdə gördüyümüz hər işi qısa və aydın cümlələrlə ifadə etmək, hər fürsətdə təkrarlamaq, uşağını yaşından və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq mümkün qədər çox cəlb etmək təmin etmək lazımdır.

Digər tərəfdən, bu işi imtahana çevirmək, uşağı suallarla boğmaq, ondan öyrəndiyi yeni kəlamı təkrar etməsini istəmək kimi davranışlardan çəkinməliyik. Uşağın öyrənməsi üçün təkrar və təcrübə kifayətdir. Uşaq müvafiq səviyyəyə çatdıqda öyrəndiklərini istifadə etməyə başlayacaq və saxladığı məlumatlar ortaya çıxacaq.

Çaydan çıxan buxarı, yoğrulmuş xəmirin yumşaqlığını, tərkib hissələrinin qoxusunu hiss etmək, bişən yeməyin səsini eşitmək, təlimatları izləmək, əmələ gələn məhsulu dadmaq və bunların hamısını müşahidə etmək. Beləliklə, beş hissin hər biri mətbəxdə öz payını alır.

Digər tərəfdən, mətbəx də uşağın uğursuzluğa qarşı tolerantlığını inkişaf etdirmək üçün yaxşı bir yerdir. Hər yemək yaxşı olmayacaq. Bəzən pis nəticələr, uğursuz cəhdlər ola bilər. Həm də nəticə nə olursa olsun, uşağın köməyini və məsuliyyətini qiymətləndirməyin vacibliyini unutmayaq. Həmişə dediyimiz kimi, nəticə vacib deyil, əsas prosesdir.                  

Mətbəx ana və ya ata ilə iş birliyində xoş vaxt keçirmək, birlikdə istehsal etmək və söhbət etmək üçün əlverişli bir yerdir. Birlikdə vaxt keçirmək uşaq üçün kifayət qədər vacibdir. Əlbətdə ki, yalnız eyni mühitdə olmaqdan deyil, göz-gözə, çiyin-çiyinə birlikdə iş görmək nəzərdə tutulur. 

Uşaqla mətbəxdə iş görərkən bunları nəzərə alın:

 • Uşaqla mətbəxə girməmişdən öncə təhlükəli alətləri uşağın əldə edə bilməyəcəyi yerə qoyun; 

 • Nəyin yaxşı,nəyin pis olduğunu öz şəxsi təcrübəsindən keçirə bilməsi üçün uşağa şərait yaradın; 

 • Qısa cümlələrlə danışın və yeri düşdükcə əşyaların adını uşağa öyrədin; 

 • Uşağın bəyəndiyi yeməkləri birlikdə bişirin; 

 • İşinizi bitirdikdən sonra mətbəxi birlikd təmizləyin. 

 

Məktəbdən əvvəl uşaqda formalaşdırılması vacib olan bacarıqlar

 • Qoyulmuş qaydalara əməl edilməlidir.
 • Özü haqqında əsas məlumatları (ad və soyad, ana və ata adı, doğum günü və yaşı və s.) bilməlidir.
 • Ayaqqabılarının ipini bağlamağı öyrənməlidir.
 • Növbədə səbirlə öz sırasını gözləməyi bacarmalıdır.
 • Problemi tapmaq, düşünmək, məlumat tapmaq üçün sual verməlidir.
 • Həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmaq, münaqişələri həll etmək bacarığı formalaşmalıdır.
 • Başqalarına kömək təklif etmək və köməyi qəbul etməlidir.
 • Özünəinamlı olmalıdır.

 

3-4 yaş arası uşaqların inkişafı

 

Hərəkət inkişafı

 1. 5 saniyəyə qədər tək ayaq üstündə tullanır və durur.
 2. Köməksiz pilləkanları enir və qalxır.
 3. Topu ayağı ilə ata bilir.
 4. Əllə topu fırlada bilir.
 5. Çox vaxt zıplayan topu tuta bilir.
 6. Çevik irəli və geri hərəkətlər edə bilir.

Əl bacarıqlarının inkişafı.

 1. Bucaqlı şəkilləri kopyalayır.
 2. Dairə və dördbucaq çəkə bilir.
 3. 2-4 bədən parçası olan insan çəkə bilir.
 4. Qayçı işlədə bilir.
 5. Bəzi böyük hərfləri yaza bilir.

Dil inkişafı

 1. Bəzi təməl qrammatik qaydaları bilir.
 2. Eyni və fərqli anlayışları ayırd edə bilir.
 3. 5-6 sözdən ibarət cümlələr qura bilir.
 4. Hekayələr danışa bilir.
 5. Anlaşıla biləcək qədər net danışa bilir.

Sosial-duyğusal inkişaf

 1. Ana və ya ata rolu oynayır.
 2. Başqa uşaqlarla əlaqə yarada bilir.
 3. Yeni kəşflərə maraqlıdır.
 4. Xəyali oyunlarda yaradıcı olurlar.
 5. Sərbəst geyinib-soyuna bilirlər.
 6. Daha sərbəstdirlər.
 7. Fərqli görüntülərin canavar ola biləcəyini xəyal edir.
 8. Ümumilikdə xəyal və gerçəyi ayırd edə bilmirlər.
 9. Özlərini bədən, zehin və duyğuları ilə bir bütün olaraq görürlər.

Zehni inkişaf

 1. Bəzi rəngləri adlandıra bilirlər.
 2. Saymağı bilirlər.
 3. Suallara tək bir tərəfdən yanaşır.
 4. 3 pilləli sualları təqib edir.
 5. Bir hekayənin bölməsini xatırlayır.

4-5 yaş arası uşaqların əsas inkişaf mərhələləri

 

Hərəkət inkişafı

 1. 1 ayaq üstündə 10 saniyə və daha çox dayanır.
 2. Yelləncəkdə sərbəst yellənir.

Əl və barmaq hərəkətlərinin inkişafı.

 1. Həndəsi fiqurları kopyalayır.
 2. İnsan şəkli çəkir.
 3. Bəzi hərfləri çizir.
 4. Yardımsız geyinib-soyunur.
 5. Qaşıq, çəngəl istifadə edə bilir.
 6. Ayaq yolundan sərbəst isifaə edir.

Nitq inkişafı

 1. 5 sözdən artıq cümlələr qurur.
 2. Gələcək zamanı istifadə edə bilir.
 3. Adını, ünvanını söyləyir.
 4. Uzun hekayələr danışır.

Sosial emosional inkişaf

 1. Dostlarını sevindirmək istəyir.
 2. Oxumaq, oynamaq, rəqs etməyi xoşlayır.
 3. Tək qonşuya gedə bilir.
 4. Xəyal ilə reallığı ayırd edə bilir.
 5. Cinsləri seçir.

Öyrənmə

 1. 10-dan çox əşyanı saya bilir.
 2. 4 rəngdən çox seçir.
 3. Zaman anlayışını dərk edir.
 4. Gündəlik istifadə etdiyi əşyaları tanıyır. (məs: pul,qida və.s kimi)

Bu yaş diapazonu üçün inkişaf geriliyinə dəlalət edən əlamətlər aşağıdakılardır:

 1. Qorxaq və utancaq hərəkət.
 2. Aqressiv olması.
 3. Valideynlərdən ayrıla bilmir.
 4. Digər uşaqlarla oynamağa maraq göstərmir.
 5. İnsanlara cavab verməkdən çəkinirlər.
 6. Geniş emosiyaları biruzə vermir.
 7. Qidalanma, yuxulama və tualetə sərbəst gedə bilmir.
 8. 2 sözdən ibarər əmrləri başa düşmür.
 9. Ad,soyadını deyə bilmir.
 10.  Zamanları ayırd edə bilmir.
 11.  Sərbəst geyinib-soyuna bilmir.
 12.   Dişlərini fırçalaya bilmir.
 13.  Fikir yayqınlığı olur.

Əgər övladınızda bu əlamətləri müşahidə edirsinizsə mütləq pediatra müraciət edin.

Uşağa oxumağı necə öyrətmək olar?

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların valideynlər üçün məsləhətlər

Uşaq artıq məktəbəqədər yaşda olanda hərflər onu cəlb edir və ilk oxu bacarıqlarının formalaşması valideynlərin çiyinlərinə düşür. Burada dərslərə haradan başlayacağınızı və öyrənməyə necə bacarıqlı yanaşacağınızı izah ediləcək.

Uşağa oxumağı hansı yaşda öyrətmək lazımdır?

Bir fikir birliyi yoxdur. Bəzi valideynlər əmindirlər ki, uşağa 4-5 yaşında oxumağı öyrətmək lazımdır. Digərləri bu dövrü 2-3 yaşa endirirlər. Hələ də bəziləri uşağın məktəbdən əvvəl "işgəncəyə" girməməsini israr edir. Deyirlər ki, oxumağı öyrətmək məktəb müəllimlərinin vəzifəsidir. Kimə inanaq?

Hər bir uşaq fərqli bir sürətlə inkişaf edir. Buna görə müəyyən bir yaşa bağlı olmayın, gələcək oxucunun öyrənmək üçün nə qədər yetkin olduğunu qiymətləndirin.

Bir uşaq oxumağı öyrənməyə hazırdırsa:

• tam cümlələr qurmağı bilir, aydın və səlis danışır;

• nitq səslərini asanlıqla tələffüz edir və fərqləndirir,  hecaları və sözlərdəki hərfləri (may-say) qarışdırmır;

• sağ-sol, yuxarı-aşağı anlayışlarını fərqləndirir;

• hərfləri düzgün tələffüz edir;

• hərflərə və oxumağa maraq göstərir.

Bir uşaq meyarlara bir şəkildə uyğun gəlmirsə, ancaq hərflər və kitablara maraq göstərirsə, bu normaldır. Nitq istədiyimiz qədər tutarlı deyil - uşaqla daha çox ünsiyyət qururuq, suallarını soruşuruq və cavablandırırıq. [C] əvəzinə [Ş] tələffüz edirsə - danışma terapiyası məşqləri tapırıq, xüsusi gimnastika edirik və ya loqopedə gedirik.

Uşaq artıq yalnız illüstrasiyalı kitablara baxmır, bir şey oxumağı xahiş edir və ya tələb edir və ya öz başına anlamağa çalışır? Bu vaxt gəldi deməkdir. Bu anı qaçırmayın.

Oxu texnikaları, müsbət və mənfi cəhətləri

Uşağa oxumağı öyrədə biləcəyiniz onlarla üsul var. Ən populyarlarından bir neçəsi haqqında qısaca danışacağıq və hər zaman aydın olmayan üstünlükləri və mənfi cəhətləri təsvir edəcəyik.

Hecalarla oxumaq (fonetik metod)

Uşaq bağçalarında və ibtidai siniflərdə istifadə olunan klassik texnika. Əvvəlcə uşaq səsləri (fonetik) və hərfləri tələffüz etməyi öyrənir, sonra hecalara və bütöv sözlərə birləşdirir.

Tipik arsenal: əlifba,  hərf və hecalı kartlar.

• "+" Uşaq sözlərlə səsləri asanlıqla eşidir və tələffüz edir, əgər varsa, nitq qüsurlarından xilas olur.

• "-" Metod daha kiçik məktəbəqədər uşaqlar (3-4 yaş) və kiçik uşaqlar üçün uyğun deyil, çünki müəyyən bilik səviyyəsi tələb edir və uzun müddət çəkir.

Zaysev kubları

Xüsusi kublarda, uşaq tez -tez istifadə olunan hecaları, tək hərfləri və samit hərfdən və qalın və ya incə işarədən cütləri görür.

Hər kubun müəyyən bir ölçüsü, rəngi, səsi var ki, uşaq hərf və depolarla birlikdə öz xüsusiyyətlərini yadda saxlasın. Məsələn, dəmir kublar səsli hecaları ifadə edir, taxta kublar - qalın saitlər böyük kublara, incə saitlər kiçik kublara qoyulur.

• "+" Metod yaşa bağlı deyil, öyrənmə musiqi, incə motor bacarıqları və s.

• "-" Zaysev kublarının uşaqların sözlərin sonunu "udmasına" və sözün fonetik tərkibini səhv başa düşməsinə səbəb olan qüsurları var (məktəbdə yenidən məşq etməli olurlar).

Glen Doman kartları (Bütün sözləri Oxu)

Metod, uşağa erkən yaşlarından aydın şəkildə tələffüz edərək şəkilləri və sözləri olan kartların göstərilməsindən ibarətdir. Uşaqlar sözləri hissə -hissə yox, bütöv vahid kimi qəbul edirlər.

• "+" Erkən uşaqlıqdan fenomenal yaddaşın inkişafı ilə öyrənməyə başlamaq imkanı.

• "-" Glen Doman metodunun bir yan təsiri savadlılıq problemləri, sözləri kompozisiyaya görə təhlil etməkdə çətinliklərdir.

Maria Montessori metodu

Uşaq karton lövhələrə yapışdırılmış kobud kağızdan hazırlanan hərflərlə oynayır.

 Böyüklərdən sonra səsi təkrarlayır və sonra barmağı ilə hərflərin konturunu izləyir. Sonra sözlər və ifadələr hərflərdən xüsusi çərçivələrə çevrilir.

• "+" Oyun təlimi, incə motor bacarıqlarının inkişafı.

• "-" Texnika maddi xərc tələb edir və daha çox qrup dərsləri üçün hazırlanmışdır.

Hansı texnikanı seçməlisiniz?

Fərqli yanaşmaları sınayın. Ancaq unutmayın ki, hansı metodu seçsəniz də, tədrisini ciddi dərslərlə məhdudlaşdıra bilməzsiniz. Geri qayıtmaq istədiyiniz əyləncəli bir oyuna çevirin. Sonra uşaq üçün oxumaq əzabla deyil, zövqlə əlaqələndiriləcəkdir.

Oynayaraq oxumağı öyrənmək

Əyləncəli oyunlar uşaqların diqqəti məşğuliyyətlərdən daha asan və daha sürətli oxumağı öyrənməsinə kömək edir.

Bir neçə əyləncəli işi unutmayın və uşağınızla oynayın.

 "Canlı hərflər"

Hərfləri görmək və oxumaq maraqlıdır, hərfləri götürmək daha da maraqlıdır! Özünüzü kart və kublarla məhdudlaşdırmayın, uşağınızla məktublar yaradın: onları plastilindən yapın, kağızdan kəsin, xəmirdən-çərəzlər düzün.

5 yaşdan uşaqlarda təfəkkürün inkişafı üçün əyləncəli oyunlar və tapşırıqlar.

 Oxu bacarıqlarını maraqla inkişaf etdirməsinə kömək edəcək məşq dəstləri:

• hərfləri və səsləri öyrənmək;

• hecaları oxumağı öyrənmək;

• bütün sözlərlə oxumaq.

Stolüstü oyunlar

Hərflər, hecalar və sözlər olan kartlar əyləncəlidir, ancaq uşaq oxumaq üçün  oynamaq maraqlı olan maarifləndirici lövhə oyunlarından daha çox aludə olur. Yeni başlayanlar üçün "Heyvan-hərflər" və "oxu-tut" kimi stolüstü oyunları nəzərdən keçirə bilərsiniz.

"Gizli məktublar"

Uşağınıza sevimli xarakteri və ya oyuncağı adından məktublar yazmağa çalışın ki, onlara cavab versin. Kitab mağazasından və belə məktublar üçün hazır materialları almaq mümkündür.

 

Uşağa oxumağı öyrədərkən valideynlərin etdiyi ümumi səhvlər

Səslərə deyil, hərflərin əzbərlənməsinə vurğu

Görünür, "B" hərfini [be], "M" hərfini [me] və ya [mən] olaraq xatırlamağın nəyi pisdir? Ancaq "metro" əvəzinə uşaq "metereo" deyəndə səhv göz qabağındadır. Uşağa hərfləri yalnız uyğun səslərlə adlandırmağı öyrətmək lazımdır: "B" - [b], "M" - [m] və s.

Yorucu fəaliyyətlər

3-4 yaşlı uşaqlar uzun müddət diqqətli ola bilməzlər, buna görə də 10 dəqiqəlik dərs onlar üçün kifayət edəcək. 5-6 yaşlı uşaqlarda 15-20 dəqiqə dərs oxumaq optimaldır. Uşağın ağılsız olduğunu görsəniz, dərs dayandırılmalıdır.

Psixoloji təsir

"Artıq 5 yaşın var və hələ oxuya bilmirsən! Səni məktəbə necə aparacaqlar? " Hədə -qorxu uşağı oxumaqdan çəkindirəcək. Və ya hətta oxumaq qorxusuna səbəb ola bilər.

İngilis yazıçısı Aidan Çhambers "Tell" kitabında. Oxuyuruq, düşünürük, müzakirə edirik ”yazaraq, hər bir uğur üçün balaca oxucunu tərifləməyin vacib olduğunu yazdı. Kitablara baxmağa getdi, birini götürdü və sonra birdən başqasına keçmək qərarına gəldi. Və bu addımların hər biri vacibdir.

Valideynlərin oxumaq vərdişi yoxdur

Uşaqlar hər şeydə böyükləri təqlid etməyə çalışırlar. Ana və ya atanın bir kitabın yanında oturduğunu görsələr, əlbəttə ki, oxumaq istəyəcəklər. Bu səbəbdən ailədə mütaliə mədəniyyətinin olması vacibdir.

Uşağın oxumağa və ümumiyyətlə öyrənməyə böyük marağını necə inkişaf etdirmək olar?

Uşağınızla birlikdə kitab oxuyun

Uşağın mətni başa düşməsi və yadda saxlaması üçün məzmununu müzakirə edin və təkrarlayın. Kitablardan maraqlı parçaları ucadan oxuya və uşağı kitabı təkbaşına oxuyaraq bundan sonra nələrin müzakirə olunacağını öyrənməyə dəvət edə bilərsiniz.

Uşaqlara oxumağın bir çox sehrli aləmin qapısının açarı olduğunu göstərin. Kitabla maraqlanan uşaq hər gün maraqla oxuyacaq və yeni nəsə öyrənəcək. Uşağınız üçün dəstəkləyici və məsləhətçi olun.

İdeal oğlan atası olmaq üçün 8 qayda

Uşağın inkişaf dövründə ata həm qız, həm də oğlan üçün güvən nümunəsidir. Uşağın ata ilə ünsiyyəti onun şəxsiyyət kimi formalaşmasına və sosial davranışlarına təsir edir, eyni zamanda xüsusilə gələcək həyatında öz kimliyini ifadə etməsi ata ilə münasibətə bağlıdır. Qız uşaqlarının həyatında anaların, oğlan uşaqlarında isə ataların nümunə yaratmaq müqayisəsi dəyişkəndir. Həmcins olaraq davam etdirilən münasibətlər sosial həyatda müsbət əhəmiyyətini göstərmiş olur.

Oğlan uşaqları ilə münasibətdə atalara tövsiyələr:

 1. Birlikdə zaman keçirin. Birlikdə zaman keçirməyi televizora baxmaq və ya söhbət etmək kimi düşünmək lazım deyil. Yaşa uyğun oyunlar oynamaq, kitab oxumaq və birlikdə gəzintiyə çıxmaq münasibətləri inkişaf etdirir. Ata ilə oğulun öz aralarında nələrisə bölüşməyi çox vacibdir.
 2. Nümunə olun. Uşağın inkşafında təməl davranışlar üçün nümunə olmaq lazımdır. Uşağın kitab oxumaq vərdişinə sahib olmağını istəyiriksə, evdə kiçik də olsa kitabxana və müntəzəm kitab oxumaq lazımdır. Uşağın pis vərdişlərdən uzaq durması üçün valideynlər özləri pis vərdişlərdən uzaq durmalıdırlar.
 3. İntizamı sevginizlə formalaşdırın. Sakit və ədalətli qərarlar verərək uşağın reaksiyalarını müşahidə edin. Uşağın müsbət davranışlarını mükafatlandırın. Mənfi davranışlarını müsbət davranışları ilə müqayisə edin.
 4. Bezmədən izah edin. Uşaqlar üçün nələrisə öyrənmək fərdi və fərqli prosesdir. Tədris etmək çətin olsa da, buna səbrlə yanaşın və onu ruhdan salmayın. Yaranmış bütün sualların cavablarının evdə olduğunu nümayiş etdirin.
 5. Şəxsiyyət kimi yanaşın. Səhv etməyin - onun təbii halı və haqqı olduğunu göstərin. Fikirlərini sonuna qədər dinləyin. Qərarlarına hörmət edin. Ona qarşı anlayışlı olduğunuzu ifadə edin. Uşaqlar onlara şəxsiyyət kimi yanaşanda səmimi olurlar.
 6. Özünə inam qazanmasına dəstək olun. Başqalarının qarşısında onu tənqid etməyin. Səhvlərinin yanında durun. Onu sevdiyinizi və ona dəyər verdiyinizi hiss etdirin. Ona həqiqəti öyrətmək üçün empatiya qurun. Onun da sizinlə empatiya qurmasına nail olun. Müsbət cəhətlərini göstərməsi üçün ona cəsarət verin.
 7. Sevginizi göstərin. Oğlan uşağına “Səni sevirəm” ifadəsini işlətməkdən çəkinməyin. Ona sevməyi öyrədin. Özünü və başqalarını sevməyi öyrədin ki, sevginin hər kəsin başa düşdüyü dil olduğunu dərk etsin. Sevginizi sözlə ifadə etməklə yanaşı, fiziki olaraq da göstərin, onu qucaqlayın. Həm fiziki, həm psixoloji inkişaf üçün sevgi ən güclü alətdir.
 8. Oğlunuzun anasına dəyər verin. Övladınız sevgini sizdən öyrənir. Uşağınızın anasına hörmət edin və ona sevgi ilə yanaşdığınızı göstərin. Uşağınızın qarşısında mübahisə etməyin. Bütün problemlərin müzakirə yolu ilə həlli olduğunu göstərin. Sizin anası ilə olan münasibətiniz onun əks cins ilə olan münasibətlərini tənzimləyəcək.

 

Rövşən Nəcəfov

Psixoloq

Anada olan depressiya uşağın erkən sosial, emosional və fiziki sağlamlığına təsir edir

Kanadada aparılmış bir araşdırmaya görə, 5 yaşından əvvəl anasında olan depressiyaya məruz qalan uşaqlarda sosial, emosional və fiziki sağlamlıqda inkişaf geriliyi olması ehtimalı daha yüksəkdir.

Tədqiqatçılar Manitobada anadan olan (n = 52103) və 2005-2016-cı illər arasında Erkən İnkişaf Alətindən istifadə edilərək inkişaf zəiflikləri qiymətləndirilən və depressiyaya dair məlumatlar da daxil olmaqla anasının sağlamlığı haqqında qeydlər olan uşaqlara aid məlumatları araşdırmışlar. Anaların sağlamlığı haqqında məlumatlar həkim ziyarətləri, xəstəxanaya yerləşdirmə və ya reseptlərə  əsaslanaraq əldə edilmişdir.

Ümumilikdə, 9.938 uşağın (19,1%) anası doğumdan sonrakı beş il ərzində depressiya ilə əlaqədar müalicə almışdı. Tədqiqat zamanı doğum vaxtı ananın yaşı, təhsili, sosial təcrid olunması, ailə vəziyyəti, siqaret çəkməsi, psixotrop maddə istifadəsi, yaşayış yeri və gəliri, habelə uşağın hestasiya yaşı, doğuşun üsulu və uşağın cinsi də daxil olmaqla xüsusiyyətlər nəzərə alınmışdır. Araşdırmalar ana depressiyasına məruz qalmayan uşaqlar ilə müqayisədə, ana depressiyasına məruz qalan uşaqların ən azı bir sahədə inkişafdan geri qalma ehtimalının daha yüksək olduğunu aşkar etdi. Müəyyən olundu ki, ümumiyyətlə, ana depressiyasına məruz qalma ilə əlaqəli ən böyük risklər sosial səriştə, fiziki sağlamlıq, rifah  və emosional yetkinlik ilə əlaqədardır. Araşdırmanın aparıcı müəllifi Kaliforniyadakı Stenford Universitetindən Elizabet Vall-Viller tədqiqatın nəticələri haqqında yazır: "Anada olan depressiyanın ən çox uşağın sosial səriştə, fiziki sağlamlıq və emosional yetkinlik kimi inkişaf sahələrinə təsir etdiyini gördük və doğuşdan dərhal sonra və məktəbəqədər dövrdə bu təsirin daha güclü olduğunu aydınlaşdırdıq. Bu, həm ana, həm də uşaq üçün daha yaxşı nəticələrə gətirib çıxara biləcək müdaxilə nöqtələrini müəyyənləşdirmək və kliniki kömək üçün vacibdir. Ancaq ana depressiyasına məruz qalan uşaqların hamısının açıq inkişaf geriliyi yox idi. Ana depressiyasına məruz qalan cəmi 2.950 (29.5%) uşağın 5 yaşına qədər bir və ya daha çox inkişaf sahəsində geriliyi müəyyən edilmişdir. Bunun səbəbi, depressiyanın geniş bir spektrdə rast gəlinməsi, həmçinin necə müalicə olunması idi. Bir uşaq ana depressiyasına məruz qalir, ancaq ana təsirli bir müalicə alırsa, o zaman bu uşağın ana depressiyasına məruz qalmayan uşağa nisbətən daha çox inkişaf zəifliyi yaşamasını gözləmirik".

Tədqiqat qrupunun bildirdiyinə görə, araşdırma zamanı məhdudiyyətin biri ondan ibarət idi ki, tədqiqatçılar anada depressiyanı müəyyən etmək üçün inzibati bəyanatlardakı məlumatlardan istifadə etmişlər. Beləliklə, cəmiyyətdə analar arasında depressiyanın yayılması tam qiymətləndirilməmiş ola bilər. Tədqiqatçıların ana depressiyasının başlanğıcının dəqiq vaxtı və depressiyanın şiddəti barədə məlumatları yox idi. Tədqiqat zamanı erkən uşaq inkişafına təsir göstərə biləcək tərbiyə tərzləri və ya atalar haqqında məlumatlar da araşdırılmamışdır.

Araşdırmanın müəlliflərindən olan Braun Universitetindən Dr.İ.Yaçmink bildirir: "Bu tədqiqat ana depressiyası ilə inkişaf zəifliyi arasında bir əlaqə olduğunu nümayiş etdirsə də, əksər uşaqlarda heç bir inkişaf zəifliyi yox idi. Bu, uşaqların dayanıqlı olduğunu göstərir. Bu dayanıqlılığa kömək edən qoruyucu amilləri, məsələn, ananın depressiyasına baxmayaraq ana-uşaq münasibətlərinin güclü ola biləcəyi spesifik məqamları, digər uşaq baxıcılarının, məsələn ataların və ailəni dəstəkləyən başqa insanların təsirini müəyyən etmək üçün əlavə araşdırmalara ehtiyac var.”

 

Mənbə

 • Maternal Depression Impacts Child's Early Social, Emotional and Physical Health - Medscape - Aug 17, 2020
 • https://bit.ly/2E2t2Np and https://bit.ly/3h6aKJD Pediatrics, online August 17, 2020.

 

 

Rübabə Quliyeva

Həkim-pediatr, pedaqoq

 

Hansının cütü yoxdur? (1-ci hissə)

1. Hansının cütü yoxdur?

İnkişaf olunan sahə: diqqətin cəmləşdirilməsi, qısamüddətli yaddaş

Yaş: 4+

Material: sadə qələm

Prosedur: Vərəqlərdə canlıların və cansız əşyaların şəkilləri təsvir olunub. Biri istisna olmaqla hər obyektin cütü var. Uşağa növbəti tapşırıq verilir: “cütü olmayan obyekti tap və onu dairəyə al”.

 

Murad Babayev

Uşaq inkişafı üzrə mütəxəssis, psixoloq

Hansının cütü yoxdur? (2-ci hissə)

2. Hansının cütü yoxdur?

İnkişaf olunan sahə: diqqətin cəmləşdirilməsi, qısamüddətli yaddaş

Yaş: 4+

Material: sadə qələm

Prosedur: Vərəqlərdə canlıların və cansız əşyaların şəkilləri təsvir olunub. Biri istisna olmaqla hər obyektin cütü var. Uşağa növbəti tapşırıq verilir: “cütü olmayan obyekti tap və onu dairəyə al”.

 

 

Murad Babayev

Uşaq inkişafı üzrə mütəxəssis, psixoloq

 

Uşaq inkişafında etdiyimiz xətalar və doğru addımlar

Uşaq inkişafının ən mühüm dövrlərindən olan 0-5 yaş arası dövr bu gün hamının diqqət mərkəzindədir. Bu dövr uşaq inkişafının açar/qızıl dövrü adlanır. Bütün gələcək bacarıqların əsası məhz bu dövrdə qoyulur.

Soruşa bilərsiniz, niyə məhz bu dövr?

Bu insanın inkişaf qanunauyğunluğu ilə əlaqədar olan bir prosesdir. Belə ki, 0-5 yaş dövründə beyində sinaps dediyimiz sinir yolları o qədər sürətlə qurulmağa başlayır ki, istər fiziki, istərsə də əqli bacarıqlar insan həyatının sonrakı heç bir dövründə bu dövrdə olduğu kimi sürətli inkişafa malik olmur. Bu dövrdə yaranmış aktiv hüceyrələr, sinir yolları gələcəkdə yeni və daha mürəkkəb fəaliyyətlər üçün istifadə edilir. Biz bu dövrdə uşağa inkişaf etmək üçün nə qədər çox stimul versək, nə qədər çox o sinir yollarını işlətsək onlar bir o qədər də çox davamlı olacaqdır, istifadə etmədiyimiz təqdirdə isə onlar məhv olurlar.

Xalq arasında belə bir söz var: uşağın beyni ağ vərəqdir nə yazacayıqsa o da yazılacaq. Əvvəllər belə hesab edirdilər ki, bütün uşaqlar əvvəlcədən müəyyən edilmiş bir yolla, eyni şəkildə inkişaf edirlər. Lakin uşaq inkişafı barədə aparılan tədqiqat işləri və müasir nəzəriyyələr uşağın mədəni, sosial, fiziki vəziyyətinin və ətraf mühitin onun inkişafına təsir etdiyini göstərir.

Bu gün məlumdur ki, öyrənmək digəri ilə qarşılıqlı əlaqə zamanı baş verir. Uşağın həyatının ilk illərində qarşılıqlı ünsiyyətdə olduğu ilk insan, həmçinin uşağın inkişafında böyük rolu olan insan məhz valideyndir. Buna görə də ilk olaraq valideynlər uşaq inkişafı barədə mütləq maariflənməli, məlumatlı olmalıdırlar və hətta bunu artıq uşağı dünyaya gətirməyi planlaşdırdıqları zaman etməyə başlamalıdırlar.

Valideynlər bilməlidirlər ki, 0-3 yaş dövründə onların uşağın inkişafına qoyduqları hər bir zəhmət, hər bir xərc gələcəkdə onlara dəfələrlə cox bəhrə/qazanc verəcəkdir.

Buna görə də əziz valideynlər, uşaqlarınıza istər maddi baxımdan, istərsə də mənəvi baxımdan daha çox şeylər verməyə çalışın, onlara kifayət qədər zaman ayırın! Onlarla vaxt keçirin. Deyirlər bir insanın digərinə verə biləcəyi ən qiymətli sərvət zamandır!

Mən uşaqla birlikdə vaxt keçirmək deyəndə sadəcə uşaqla eyni otaqda olmağı deyil, onunla hər hansı fəaliyyəti birlikdə yerinə yetirməyi nəzərdə tuturam.

Bu mövzuya toxunmuşkən erkən müəyyənləşdirmədən də danışmamaq mümkün deyil. Erkən müəyyənləşdirmə deyəndə uşaqda olan hər hansı inkişafdan geri qalmanın vaxtında, yəni qeyd etdiyimiz bu dövr ərzində müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Çünki bu yaş aralığında aşkar edilən geriqalmanın bərpası əksərən mümkün olur və ya mümkünə yaxın olur.

Uşaq inkişafı barədə doğru məlumata malik olan valideyn öz uşağında olan hər hansı bir bacarığın inkişafında geriqalmanı zamanında görə bilir

Çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Çünki müəyyən səbəblər üzündən əksər hallarda valideynlər gözləmə mövqeyi tutaraq hər hansı problem hiss etdikdə belə düzəlməsinə ümid edirlər və nəticədə bu qızıl dövrü itirmiş olurlar.

Sözüm valideynlərədir.

Gəlin gələcəyimiz olan uşaqların taleyinə biganə yanaşmayaq! Uşağın əvəzinə nəyisə etməkdənsə onunla birlikdə etməyə zaman ayıraq! Bu halda biz uşağımızın inkişafında olan hər hansı problemi gözdən qaçırmamaqla bərabər uşağın özünün edərək bacarıq qazanmasına nail olmuş olacayıq. Gözümüzə dəyən ilk şübhəmizdə gözləmə mövqeyi tutmayaq və ya əmisi, atası, xalasında da belə idi deyən yaxınlarımızdan deyil, mütəxəssisdən məsləhət alaq! Gəlin onların inkişafında nəzərdən qaçırdığımız ən incə məqamın gələcəkdə böyük fəsadlara səbəb olmasına yol verməyək!

Özümüz də oxuyaq, öyrənək və öyrədək!

 

Ülviyyə Mirzəyeva

Uşaq inkişafı üzrə mütəxəssis, həkim

Rəqsin uşaq inkişafında rolu

Dərnəklərin əksəriyyəti 4 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulduğu halda, rəqs  2-3 yaşdan etibarən uşaqlar üçün uyğun olan bir fəaliyyət növü olduğundan, artıq bu yaşda uşağı rəqs dərnəyinə yazdırmaq olar.  Musiqi sədaları altında rəqs edən uşaqlar nəinki əylənirlər, həm də ahəngdar və hərtərəfli inkişaf edirlər. Məktəbyaşlı uşaqlar üçün də rəqs etmək və rəqs dərnəklərinə yazılmaq faydalıdır. Məktəbdə dərslər, ev tapşırıqları, kompüter arxasında oturmaq, həyatın bu cür ləng ritmində uşağın mütəmadi fiziki fəaliyyətə ehtiyacı var. Rəqs hərəkətlərinin düzgün yerinə yetirilməsi fiziki səy tələb edir, lakin idmandan fərqli olaraq, rəqs praktik olaraq travmatik deyil və heç bir əks göstərişi yoxdur.

Uşaqların rəqs dərnəklərinə yazılması onlara nə qazandırır?

Rəqslə məşğul olmaq uşağın fiziki, emosional, intellektual, sosial və estetik inkişafına müsbət təsir edir.

Fiziki inkişaf

Mütəmadi olaraq rəqs edən uşaqlar düzgün seçilmiş fiziki fəaliyyət və aktivlik nəticəsində daha sağlam olurlar:

- Bütün əzələ qrupları güclənir;

- Düzgün qamət formalaşır;

- Dözümlülük artır;

- Ürək və qan damarlarının, ağciyərlərin işi yaxşılaşır;

- Hərəkətlərin koordinasiyası inkişaf edir;

- Çeviklik və plastika, reaksiya sürəti inkişaf edir.

Emosional və sosial inkişaf

- Rəqs pozitiv emosiyalar bəxş edir;

- Uşaqlarda ünsiyyət bacarıqları inkişaf edir. Rəqsdə hökm sürən atmosfer emosional ünsiyyət bağlamağa şərait yaradır. Hətta utancaq və ünsiyyətcil olmayan uşaqlar da yeni dostlar qazanır, komandaya qoşulurlar;

- Körpəlikdən uşaqda özünüidarəetmə bacarığı, bir komandada işləmək və həmyaşıdları ilə əməkdaşlıq etmək, müəllimə qulaq asmaq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir.

- Məktəbə gedərkən uşaq onun üçün yeni olan şərtlərə psixoloji cəhətdən hazır olur; 

- Başqa insanlar qarşısında çıxış etmək uşaqda özünəinam, özünənəzarət  hissini formalaşdırır.

İntellektual inkişaf

- Hərəkətləri və onların kombinasiyalarını öyrənmək uşaqların yaddaşını möhkəmləndirir;

- Eyni zamanda həm musiqini dinləmək, həm də müəllim və yoldaşları izləmək ehtiyacı diqqəti inkişaf etdirir;

- Rəqs dərsləri məkan düşüncəsini formalaşdırır, körpə "yuxarı", "alt", "sağ", "sol", "yan", "ortada", "yuxarıda", "altında", "öndə", "arxada" anlayışlarını dərk etməyi daha sürətli öyrənir;

- Obrazı yaratmaq üçün uşaq təxəyyüldən fəal şəkildə istifadə edir.

 Bədii və estetik inkişaf

- Rəqs uşaqlarda sənət sevgisi yaradır, gözəllik hissi aşılayır, həm də onlar üçün dünyanı musiqi və hərəkət vasitəsilə dərk etməyin yeni bir yolunu açır. Rəqs dərsləri, şübhəsiz ki, uşaqların bədii və estetik inkişafına öz töhfəsini verir.

- Uşaqlarda musiqi və ritm duyumu formalaşır.

 

 

Rübabə Quliyeva

Həkim-pediatr, pedaqoq

Boy qısalığı

Bir çox valideynlər uşaqlarının normal böyüdüyünə əmin olmaq istəyirlər. Əgər uşağın boyu, çəkisi yaşına və cinsinə görə normaldırsa, onun böyüməsi normal sayılır. Adətən uşaqların çəkisi mütəmadi olaraq izlənilsə də, boyuna daha az diqqət yetirilir. Qısa boy termini boyu yaşı və cinsinə görə orta səviyyədən xeyli aşağı olan hər hansı uşağa xüsusilə böyümə əyrisi üzərində boyu 3-cü persentilin altında olan uşaqlara tətbiq edilir.

Bir uşaqda kilo itkisi qısa müddətli kəskin tibbi vəziyyəti göstərir. Bununla belə, əgər uşağın boyu qısadırsa, bu, adətən uşağın daha uzun müddətli xroniki xəstəlik vəziyyətinin olduğunun göstəricisidir. Düzgün tibbi dəyərləndirmə və müvafiq müalicə ilə belə uşaqlar normal böyüməyə nail ola bilərlər.

Çəki dəyişikliyi valideynlər tərəfindən asanlıqla fərq edilsə də, uşaq xeyli dərəcədə “qısa” olana qədər boy dəyişikliyi hiss olunmur. Bu səbəbdən əksər mütəxəssislər bütün uşaqlarda təkcə çəki deyil, həm də boy göstəricilərinin müntəzəm izlənməsini tövsiyə edirlər.

Qısa boy necə təyin olunur?

Qısa boyun təyini ölkə üçün tövsiyə olunan böyümə cədvəlindən istifadə etməklə həyata keçirilir. Bu böyümə cədvəlində müəyyən yaşda, cinsdə və boyda olan uşaq üçün orta böyümə gedişatını göstərən xətlərdən istifadə edilir. Boy cədvəlində 3 persentil xəttindən aşağı olan uşaq qısa boylu hesab olunur. Belə uşaqların boyunun qısalığının səbəbini müəyyən etmək üçün uşaq endokrinoloqu və ya mütəxəssis pediatr tərəfindən qiymətləndirilməsi lazımdır.

Qısa boyu necə qiymətləndirmək olar?

Həkimlər uşağınızın böyüməsini qiymətləndirərkən bir çox şeyi nəzərə alırlar. Valideynlərin boyu uşağın nə qədər böyüyəcəyini göstərən mühüm göstəricidir. Orta valideyn boyu termini uşağın yetkinlik dövründə çata biləcəyi boya deyilir və valideynlərinin boyu əsasında sadə düsturla hesablanır. Qısa boylu valideynlərdən doğulan uşağın çox güman ki, orta hesabla son yetkin boyu da qısa olacaqdır. Mütəxəssislər uşağın böyümə sürətini də nəzərə alırlar. 4-10 yaş arası bir uşağın böyümə sürəti ildə 4-6 sm civarındadır. Əgər böyümə sürəti azalırsa, bu, uşağın böyüməsində geri qalmağa bir səbəb olduğunu və təcili araşdırma və müdaxiləyə ehtiyac olduğunu göstərir.

Boyun qısa olmasının səbəbləri nələrdir?

Bir uşağın boyu aşağıdakı səbəblərə görə qısa ola bilər:

- ailəvi boy qısalığı - əgər valideynlərdən biri və ya hər ikisi qısadırsa;

- böyümə və cinsi yetkinlikdə konstitusional ləngimə - bu vəziyyətdə uşaq qısa qalır, lakin böyümə sonradan sürətlənir və normal yetkin boyuna çatır;

- xroniki xəstəliklər;

- böyümə hormonu çatışmazlığı, tiroid hormon çatışmazlığı və s. endokrin səbəblər;

- genetik səbəblər;

- artrit və ya astma üçün istifadə edilən steroidlər kimi dərmanlar;

- pis və zəif qidalanma;

- kiçik çəkili doğulma anamnezi olan körpələr (hamiləlik yaşına görə kiçik və ya intrauterin böyümə geriliyi olan);

- idiopatik boy qısalığı.

Qısa boy üçün hansı testlər edilir?

Ən yaxşı “test” böyümə cədvəlindən istifadə edərək uşağın zamanla böyüməsini izləməkdir. Altı ay uşaqlar üçün tipik bir müddətdir və böyümə sürəti açıq şəkildə normaldırsa, əlavə testlərə ehtiyac olmaya bilər. Əgər böyümə sürəti yavaşdırsa və ya uşaq həddindən artıq qısadırsa, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, mütəxəssislər qısa boyun səbəbini müəyyən etmək üçün bəzi testlər aparacaqlar. Həkiminiz, övladınızın sol əl-biləyinin rentgenoqrafiyasını çəkərək sümük yaşının qiymətləndirilməsini istəyə bilər.

Qısa boy necə müalicə olunur?

Müalicə əsas vəziyyətin səbəbindən asılıdır; məsələn, tiroksin çatışmazlığı üçün tiroksin əlavəsi, böyümə hormonu çatışmazlığı üçün böyümə hormonu əlavəsi.

Böyümə hormonu nə vaxt verilir?

Böyümə hormonu yalnız böyümə hormonunun çatışmazlığı laborator olaraq xüsusi testlərlə təsdiqləndikdə verilir. Belə uşaqlarda böyümə hormonu müalicənin ilk ilində onların boyunu 8-13 sm artırır. Böyümə hormonu, həmçinin idiopatik qısa boy, turner sindromu, xroniki böyrək xəstəliyi, hamiləlik yaşına görə doğum kilosu az olan körpələr və s. kimi böyümə hormonu çatışmazlığından başqa tibbi vəziyyətlər üçün də verilə bilir.

Ümumiləşdirsək, boy uşağın böyüməsini qiymətləndirmək üçün vacib ölçülərdən biridir. Erkən və düzgün müalicə bu cür uşaqların boyunun yaşıdlarına çatmasına kömək edir.

 

Şəbnəm Bağırlı

Pediatr