Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində səhər gimnastikasının keçirilmə tempi

Artığını tap

Beyin çalışması-4 

Beyin çalışması -2

Beyin çalışması 

Beyin çalışması-3 

Fəallaşdırmalar (Tanışlıq oyunları).

Fərqini tap 

Heyvanların yerini tap-1

Heyvanın yerini tap-2

Kimin cütü yoxdur?-1

Kimin cütü yoxdur?-2

Məktəbə psixoloji hazırlıq: ümumi baxış

Kvadratı yığ : korreksiyaedici alət

Məktəbəqədər  yaşlı uşaqlarda sosial-emosional inkişaf üçün pedaqoji mühitin yaradılması

Məktəbəqədər təhsil müəsisəsində  mühitin yaradılması 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində fiziki mədəniyyət məşğələsinin təşkili   

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində səhər gimnastikasının keçirilmə tempi

Məktəbəqədər yaşda uşaq özü sərbəst hansı vacib problemləri həll edə bilər.

 Uşaqlarımızı tanıyaq - müasir uşaqlar kimlərdir?  

Müşahidənin təşkili

Naxışı köçürt

Uşaq bağçalarında tez-tez rastlaşan psixolojı problemlərin oyunlarla profilaktikası.

Nümunəyə bax rənglə

Qorxuların diaqnostikası üçün anket

Qrafomotor bacarıqların inkişafı üçün

Rəngini seç-1

Rəngini seç-2

Rəngini tamamla

Tap dairəyə al

Tap və göstər

Tullantıları qutularına at

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində adaptasiyanın təşkili  üçün tövsiyələr 

Uşaq bağçasının interyeri

Tap və işarələ

Valideynlәr və müəllimlər arasında әmәkdaşlıq vacibliyi

Xalq oyunları

  0 -dan 3 yaşa qədər uşaqların erkən inkişafı üçün istifadə olunan metodiklar

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların oyun və əmək fəaliyyətinin təşkili

Uşağa komandada işləməyi necə öyrətmək olar?

Uşağa qayçı ilə işləməyi necə öyrətmək olar?

Uşağınızın oxumağı öyrənməyə hazır olub olmadığını necə anlamaq olar?

İki dilli uşaqlar

​​​​​​​Erkən uşaqlıq dövründə təlimdə ölçmə və qiymətləndirmə